91.750 27 92


Amb menor freqüència, el Limfoma es presenta en medul·la òssia, causant una Leucemiaverdadera (tumor de cèl·lules limfoides de la medul·la òssia) o desordres mieloproliferatives.

Els símptomes que tindran els gats amb Limfomes varien en funció de l’òrgan o òrgans afectats.

En els mediastínics hi haurà dispnea, letargia, anorèxia, tos, vòmits per compressió esofàgica i líquid pleural .

En els gastrointestinals cursaran amb vòmits, diarrea, anorèxia, dolor abdominal, pèrdua de pes …

En els que afecten Medul·la Òssia, hi ha paràlisi parcial posterior bilateral, amb augment anormal i dolorós de la sensibilitat que evoluciona ràpidament a paràlisi.

Per a realitzar el Diagnòstic dels Limfomes a més de les test específics de la malaltia, cal fer anàlisi completa de sang i estudioscomplementarios radiològics, ecografies, citologia o biòpsia , punció de Medul·la òssia.

s’han intentat diferents Tractaments per a la Leucèmia Felina, ja que no existeixen teràpies específiques:

Quimioteràpia en aquells gats que hagin desenvolupat Limfomes (tumors) .Poden donar supervivències de fins a dos anys en alguns gat s.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *