Aspectes generals de la innervació pulmonar


Resum

Pràcticament tots els òrgans de sistema respiratori es troben sota el control de el sistema nerviós autònom (SNA). La doble innervació vegetativa, simpàtica i parasimpàtica, contribueix a la regulació tònica de l’múscul llis de les vies aèries, modula les secrecions de les glàndules submucoses. No obstant això, fa més de 20 anys, la visió clàssica d’una innervació colinèrgica excitatoria i una adrenèrgica inhibitòria va canviar considerablement, a l’demostrar l’existència d’el sistema no adrenèrgic-no colinèrgic (NANC), el qual és capaç de produir dos efectes. Diverses purines i pèptids han estat postulats com neurotransmissors d’aquest sistema; alguns d’ells coexisteixen amb l’acetilcolina o noradrenalina, per exemple, el pèptid intestinal vasoactiu (VIP) en els nervis colinèrgics i el neuropèptid I en els nervis adrenérgicos.En aquest treball es pretén descriure els aspectes anatomofisiològics de la innervació autònoma de les vies aèries i la possible implicació d’un mecanisme neuronal que contribueixi al desenvolupament de la simptomatologia en malalties respiratòries.

Paraules clau: Innervació pulmonar NANC fibra C.

2014.03.10 | 1,467 visites | Avalua aquest article 0

Vol. 149 Núm.5. Setembre-octubre 2013 Pags. 502-508 Gac Méd Méx 2013; 149 (5)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *