Efecte dels lisofosfolípidos i d’un suplement enzimàtic sobre el creixement de garrins en transició

En els primers dies post-deslletament dels garrins tenen una baixa ingestió voluntària, per compensar aquest problema les dietes solen ser molt energètiques amb percentatges de greix elevats. No obstant això, la capacitat de l’garrí acabat de deslletat per digerir el greix és força limitada.
En aquest treball es van estudiar els lisofosfolípidos (LFL), que promouen l’emulsió i la formació de micel·les i que faciliten la digestió i absorció dels greixos , i un complex enzimàtic, Enz (xilanasa, beta-glucanasa, celulasa, proteasa i amilasa).
Es van comparar els rendiments de 160 garrins (10 / tractament) que rebien diferents dietes combinació de tres factors: Font de cereal (civada espellofada vs blat), inclusió de sèu (0 vs 3%) i suplement (Control, LFL, Enz i LFL + Enz). Les dietes van ser ofertes ad libitum entre el deslletament (21 dies d’edat) i els 42 dies d’edat.
La inclusió de sèu va augmentar el consum de pinso encara que va perjudicar el IC (p a ” ‘taula a aquests LFL permeten superar les limitacions de digestibilitat del greix en garrins deslletats, i millorar el seu creixement.

RR Carter, DJ Henman 2003. Manipulating Pig production IX pàg. 170

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *