Lipoma en sòl de la boca. Presentació d’un cas | Ruiz Salazar | Revista de Medicina Illa de la Joventut

Lipoma en sòl de la boca. Presentació d’un cas.

a

REMIJ 2013; 14 (1): 169-176

a

Lipoma in the floor of the mouth. Casi report.

a

Reinier Ruiz Salazar 1, Jorge L. Columbié Batista 2.

1 Doctor en Estomatologia. Especialista de 1r. Grau en Estomatologia General Intergral. Especialista de Primer Grau en Cirurgia Maxilo Facial. Professor instructor.

2 Doctor en Estomatologia. Especialista en 1r grau de Cirurgia Maxilo Facial. Professor instructor.

a

RESUM

El coneixement dels tumors que afecten la cavitat oral ia les seves estructures adjacents són de gran valor per als estudiants i professionals de la estomatologia pel paper que aquests juguen en el diagnòstic i tractament precoç d’aquestes patologies neoplàsiques. Els lipomes són neoplàsies benignes de cèl·lules adiposes, summament rares en la cavitat oral sent només l’1%. La mucosa bucal, llengua i terra de boca són alguns dels llocs més comuns d’aparició d’aquesta patologia i la seva presentació clínica típica és la d’una lesió tumoral asimptomàtica, submucosa de color groc, consistència tova, mòbil, i mesuren d’1 a 2 cm de mida. L’eliminació quirúrgica és el tractament d’elecció enfront d’aquesta lesió neoplàsica, poques vegades s’observen recurrència. Es presenta cas clínic de lipoma en sòl de boca ubicat al terç anterior d’aquest en pacient femení de 48 anys d’edat, que provocava elevació de la llengua causant molèstia a la masticació i a la parla. Es va realitzar tractament quirúrgic sota anestèsia local amb exèresi total de la lesió i estudi anatomopatològic que va confirmar diagnòstic de lipoma. El procedir va ser ben assimilat per la pacient, no hi va haver indicis de recidiva tumoral.

a

Paraules clau: Lipoma, Cèl·lules adiposes, Neoplàsia benigna, Lipoma de llengua.

a

SUMMARY

Knowledge of Tumors affecting the oral cavity and its adjacent structures are of great value to students and practitioners of Dentistry for the role that they play in the diagnosi and early treatment of these neoplastic pathologies. Lipomes are benign neoplasms of adipose cells, extremely rare in the oral cavity being only 1%. The buccal mucosa, tongue and floor of mouth are some of the most common sites of occurrence of this disease and typical clinical presentation is that of an asymptomatic mass lesió, submucosal yellow, soft consistency, mobile, and measure 1-2 cm in size. Surgical removal is the treatment of choice against this neoplastic lesió recurrence rarely seen. We report the clinical casi of lipoma in mouth floor located in the anterior third of this in female patient 48 years old, which caused elevation of the tongue Causing discomfort to chewing and speech. Surgical treatment was performed under local anesthesia with total Excision of the lesió and pathologic examination confirmed diagnosi of lipoma. The procedure was well Assimilated by the patient, there was no evidence of tumor recurrence.

a

Keywords: Lipoma, fat cells, benign neoplasm, lipoma tongue.

a

INTRODUCCIÓ

Els lipomes són tumors benignes de presentació comuna arreu de el cos, però la presentació en cavitat oral és rara.1 2 Els primers informes de lipoma en cavitat oral van ser descrits per MacGregor i DP Dyson en 1966. Posteriorment van ser publicats nous casos de significació clínica de lipoma a la regió oral i maxil·lofacial en 1973 per Greer i Richardson. 3

El lipoma és una neoplàsia benigna formada pel teixit adipós adult que posseeix una distribució general relativament comú, 4 comprèn entre el 2 i 4% de tots els tumors de cap i coll; 2 apareixen amb més freqüència entre els 30 i 40 anys d’edat i els homes es veuen més afectats que les dones en relació 2.5: 1; no sent així en el nostre país on s’observa una lleugera predilecció en el sexe femenino.4 No són comuns en les poblacions pediàtriques.

La presentació clínica típica és la d’una lesió tumoral de formacions arrodonides o allargades, pediculadas o submucoses, de consistència tova ben delimitada i color groguenc quan és superficial, de creixement lent i asimptomàtic, 4, que es manifesta a l’causar desplaçament i compressió en les estructures adjacents quan arriba una gran grandària; 5 els més grans poden causar molèsties durant la parla o la masticació. En diversos casos poden causar deformitat facial.6 Es presenta de manera aïllada o lobulada, amb una mida que varia d’1 a 2 cm, de superfície llisa ben delimitada, adherida per una base sèssil o pediculada i de color groc. L’epiteli que la cobreix es troba intacte i els vasos sanguinis solen ser evidents sobre el tumor. 7

Els lipomes de la cavitat oral poden aparèixer en diversos llocs anatòmics com ara glàndules salivals majors, mucosa bucal, llavis, llengua, paladar, vestíbul i sòl de la boca. En la literatura consultada es relacionen per ordre de freqüència sent la llengua el lloc anatòmic més freqüent seguit per la mucosa de l’queix, terra de boca i les mucoses de l’llavi i paladar. 4

Com hem esmentat anteriorment la seva presentació en cavitat bucal és rara, representant només l’1% el que ens porta a la publicació d’aquest cas, on el trobem al terra de la boca que correspon a la tercera localització més freqüent i amb una mida més gran de la mitjana, on causa molèstia a la masticació i fonació, el que fa interessant el següent cas, a què se li va realitzar tractament quirúrgic obtenint bons resultats.

PRESENTACIÓ dEL CAS

Pacient femenina de 48 anys d’edat, que acudeix a consulta de cirurgia maxil facial referint que fa sis mesos va començar a sentir lleugera dificultat a l’hora de deglutir els aliments i va observar una lesió sota la llengua, a la qual no li va prestar molta atenció en aquell moment i que posteriorment va començar a augmentar de volum agreujant les molèsties i causant-li fins i tot problemes a la fonació de paraula.

a l’examen físic extra oral: No s’observa alteració a lguna.

A l’examen intra oral: S’evidencia tumor terç anterior de sòl de la boca de 3 cm, de consistència tova, mòbil no dolorosa a la palpació, de coloració groguenca, que eleva la llengua causant els símptomes referits per la pacient.

Es realitza BAAF que donen com a resultat cèl·lules adiposes adultes consistents amb lipoma simple.

Es procedeix al seu tractament quirúrgic sota anestèsia local amb lidocaïna a el 2% amb tècnica peritumoral, es realitza incisió en forma lineal en zona anterior de sòl de la boca com es mostra a la Imatge No. 1. Posteriorment es realitza decolado bilateral i en profunditat per alliberar tumoració (Imatge No. 2). Es realitza extirpació total i examen macroscòpic de la tumoració (Imatge No. 3) i es realitza hemostàsia i tancament per plans de la cavitat quirúrgica amb sutura catgut cromat 3-0 i amb seda 4-0 (Imatge No. 4). El procediment va ser ben tolerat i sense complicacions, es prescriu Cefalexina 500 mg una càpsula cada 8 hores per 7 dies i dipirona 300 mg 2 tabletes cada 8 hores per 5 dies. Es remet la mostra a estudi histopatològic que llança com a resultat lipoma. Es realitzen controls post quirúrgics als 5, 7, 30 dies, als 3 mesos sense evidència de recidiva.

Imatge No. 1. Incisió lineal en sòl de la boca.

Imatge No. 2. Decolado de la lesió.

Imatge No. 3. Exèresi total i estudi macroscòpic.

Imatge No. 4. Hemostàsia i tancament per plans.

DISCUSSIÓ

els lipomes són tumors benignes de teixit adipós madur, rars en cavitat oral, però ha de ser considerat dins dels possibles diagnòstics diferencials que es plantegin tenint en compte les característiques clíniques descrites anteriorment ; a més és important tenir en compte el diagnòstic diferencial de tiroide lingual quan el lipoma presenta aquesta localització.

Els lipomes comprenen entre el 2,2% i el 4,4% de tots els tumors benignes de cap i coll . Febrer 8 Els lipomes de llengua ocorren amb major freqüència en individus de 30 a 40 anys d’edat o majors i no són comuns en l’edat infantil. 8

Els lipomes solitaris, com el trobat en el present cas, són considerats com a veritables neoplàsies i no com defectes de el desenvolupament. El lipoma en sòl de la boca és molt rar i es suggereix en alguns certa predisposició familiar no sent així en el cas exposat on a través de l’interrogatori no es va trobar informació d’altres casos a la família. En el cas estudiat, la pacient va presentar una tumoració que va anar augmentant de mida a el transcórrer un període de temps relativament curt la qual cosa va cridar l’atenció dels cirurgians doncs aquesta patologia i que figura a la literatura posseeix un creixement lent.La majoria dels autors refereixen no haver diferència en la incidència pel que fa a el gènere, alguns reporten un lleuger predomini en el sexe femení en la incidència dels lipomes en cavitat oral, contrari al que succeeix en els lipomes en una altra part de el cos. 9 En el nostre cas es va aconseguir el seu tractament quirúrgic amb èxit, aconseguint la exèresi tumoral sense ocurrència de recidiva obtenint la recuperació funcional de la pacient.

a

Referències Bibliogràfiques.

a

1 Shafer W, Hine M, Levy B. Tractat de Patologia Bucal. 3a Ed. Mèxic DF: Editorial Interamericana; 1977.

2 Imai T, Michizawa M, Shimizu H. Bilateral múltiple spindle cell lipomes of the tongue. Oral Surg. 2008; 106: 264-69.

3 Furlong MA, Fanburg-Smith JC, Childers EL. Lipoma of the oral and Maxil·lofacial regió: Site and subclassification of 125 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 98: 441-50.

4 Huczak L, Driban N. Lipoma i lipomatosi. Rev Argent Dermatol. 2007; 881: 56-66.

5 Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patologia oral i Maxil·lofacial contemporània. Madrid: Harcourt; 1998.

6 Hatziotis JC, Greece T. Lipoms of the oral cavity. Oral Surgery. 1971; 4: 511-23.

7 Yonetsu K, Nakayama I, Kanda S, Oseki S, Shinohara M. Imaging findings of some bucomasseteric Masses. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998; 86: 755-9.

8 Pardo J, Cebrian J, Gomez E. Úlcera crònica lingual induïda per lipoma de la cavitat oral .Casoclinico. Med Oral. 2004, 9 (1): 163-7.

9 Manor I, Sion-Vardy N, Zion B, Bodner L. Oral lipoma: analysis of 58 new cases and review of the literature. Annals of Diagnostic Pathology. 2011; 15: (4): 257-61.

a

Puja

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *