Malaltia coronària en pacients d’edat ≥ 80 anys | JACC. Edició en espanyol

La malaltia coronària (EC) és una causa important de morbiditat i mortalitat en pacients d’edat ≥ 80 anys. No obstant això, els pacients d’edat avançada han estat habitualment infrarepresentats en els assajos clínics cardiovasculars. El coneixement de la fisiopatologia, l’epidemiologia i els mitjans òptims de diagnòstic i tractament de l’EC en els adults ancians és crucial per millorar els resultats obtinguts en aquesta població d’alt risc. En l’assistència de les persones d’edat avançada amb EC és essencial un enfocament centrat en el pacient, que tingui en compte l’estat de salut, la capacitat funcional i fragilitat, les capacitats cognitives i les preferències de l’pacient. La present revisió sistemàtica es centra en la base de coneixements actual, les llacunes existents i les futures línies de recerca en relació amb l’EC en els pacients d’edat ≥ 80 anys. (J Am Coll Cardiol 2018; 71: 2015-40) © 2018 by the American College of Cardiology Foundation. Publicat per Elsevier.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *