RECOL·LECTOR D’ESCOMBRARIES DEL CERVELL

Cada vegada que respirem, parlem i pensem es consumeixen nutrients i energia.
Producte d’aquest metabolisme generem residus de rebuig que han de ser eliminats per poder continuar amb el funcionament del nostre organisme i arribar novament l’homeòstasi o equilibri intern.

Com funciona al nostre organisme?

la majoria dels teixits compten amb un sistema molt eficaç per a realitzar aquesta tasca de remoció de deixalles anomenat limfàtic. Aquest sistema està constituït per limfa, que és un líquid que banya a les cèl·lules i remou partícules, i les transporta a l’torrent sanguini.

En el CERVELL funciona igual?

El cervell no compta amb aquest sistema de neteja. Es creia que aquesta funció la realitzaven exclusivament les cèl·lules per un mecanisme anomenat autofàgia on els detritus es destrueixen a l’interior d’elles. No obstant això, segons descobriments recents, hi ha un mecanisme complementari anomenat via glinfática. Aquesta via és flux de líquid cefaloraquidi, que s’origina en les cavitats ventriculars de el cervell, que arriba al espai intersticial on es troben les neurones i per unfenómeno de convecció arrossega els detritus cap a l’espai venós.

Per què és important aquesta funció en el cervell?

Perquè aquest mecanisme permet eliminar molècules tòxiques, com les que s’acumulen en malalties neurodegeneratives com en la Malaltia d’Alzheimer, Malaltia de Parkinson i altres.

COM PODEM AFAVORIR lA SEVA ACTIVITAT?

el funcionament de la via glinfática augmenta considerablement durant el descans nocturn i disminueix durant la vigília, seguint un patró circadià.

“l’alteració de l’ somni per falta d’hores de descans o per alteració de l’ritme circadià natural ocasionarien un augment de el risc de patir aquest tipus de malalties neurodegeneratives per la falta de depuració de substàncies tòxiques.

CONCLUSIÓ

és et mecanisme d’eliminació de substàncies deletèries de el cervell es veuria afavorida no només per una adequada quantitat i qualitat d’hores de son sinó també anant al llit i aixecant-se a una hora adequada seguint el ritme de el rellotge biològic. Amb aquesta informació sumem una altra raó per a respectar el nostre descans nocturn.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *