Revista Cubana d’Anestesiologia i Reanimació

Idioma: Català
Referències bibliogràfiques: 20 de Pàgines: 1-9
Arxiu PDF: 182.75 Kb.

a

RESUM

Introducció: El dolor postoperatori constitueix la principal causa de dolor agut en el món. Brindar analgèsia adequada al postquirúrgic garanteix la disminució deltemps d’estada hospitalària i té un impacte positiu en el resultat final de lospacientes.
Objectiu: Avaluar la qualitat de l’analgèsia postoperatòria amb bupivacaïna másmorfina intratecal en la cirurgia electiva de pròstata, així com la incidència de efectosadversos.
Mètodes: Es va realitzar una investigació quasiexperimental, entre gener de 2014 i juliode 2017. la mostra va quedar conformada de manera no probabilística pels pacientesque van donar el seu consentiment informat i van reunir criteris per entrar amb I’estudi. Van quedar distribuïts de manera aleatòria en dos grups denominadosbupivacaína (B) i morfina-bupivacaïna (MB). Per recol·lectar la informació seemplearon les històries clíniques anestèsiques i un formulari elaborat a l’efecte. Lesdades es van mostrar en taules i gràfics, els resultats es van expressar numéricamentey en porcientos, es van determinar algunes mesures descriptives d’interès quemostraron el comportament de les variables que el van requerir.
resultats: El resultat més rellevant va ser l’efecte analgèsic molt significatiu en el grup MB en les primeres 24 h de el postoperatori. La reacció adversa másfrecuente va ser la pruïja i només es va presentar en el grup que va rebre morfina. Conclusions: L’anestèsia espinal amb morfina i bupivacaïna és efectiva i segura, proporcionant millor analgèsia en el postoperatori immediat quan es comparacon bupivacaïna sola.

REFERÈNCIES (EN AQUEST ARTICLE)

 1. Osado IR. Anestèsia intraraquídea. In: Manual d’anestèsia Reginal pràctica clínica i tractament de el dolor. 2a ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 423-52.

 2. Yaksh TL, Rudy TA. Analgèsia mediated by a direct spinal action of Narcotics. Science. 1976; 192 (4246): 1357-8.

 3. Hindle A, MB CHB, BSc (Hons), DA, FRCA. Intrathecal opioids in the management of acute postoperative pain. Continuing education in anaesthesia. Critical Care & Pain. 2008; 8 (3): 81-85. Disponible a: https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkn016

 4. Bernards C. Understanding the physiology and pharmacology of epidural and intrathecal opioids. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2012; 16: (4): 489-05.

 5. Velázquez González K, Valdés Llerena R, Pérez Guirola Y. Analgèsia postoperatòria en cirurgia toràcica electiva. Rev cubana Anestesiol Reanim. 2010; 9 (2): 107-18. Disponible a: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726& lng = és

 6. Bernards C. Recent insights into the pharmacokinetics of spinal opioids and the relevance to opioid selection. Curr Opin Anaesthesiol. 2014; 17 (5): 441-7.

 7. Moreira H Jr, Moreira JP, Isaac RR, Alves-Net O, Moreira TA, Vieira TH, et al. Morphine spinal block anesthesia in patients who undergo an open hemorrhoidectomy: a prospective analysis of pain control and postoperative Complications. Annals of Coloproctology. 2014; 30 (3): 135-40.

 8. Fukuda K. Analgèsics opioides. En Miller, RD. Editor. Miller Anestèsia. 8va ed. Ed. Madrid: Elsevier; 2016. p. 864-14.

 9. Sherman MJ. Open urologic procedures: Radical cystectomy with diversió, radical prostatectomy and radical nephrectomy anesthetic considerations. En: Traver MA, Darracott Vaughan I, Porter C. Anesthesia for Urologic Surgery. 1ra. New York: Springer; 2014. p.197-14.

 10. Nuri Deniz M, Erhan I, Ugur G. Intrathecal morphine redueixes postoperative tramadol consumption in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: a randomized trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013; 17 (6): 834-8.

 11. Ozbek H, Deniz MN, Erakgun A, Erhan E. Comparison of 75 and 150 mg dosos of intrathecal morphine for postoperative analgèsia after transurethral resection of the prostate under spinal anesthesia. J Opioid Management. 2013; 9 (6): 415-20.

 12. Duman A, Apiliogullari S, Balasar M, Gürbüz R, Karcioglu M. Comparison of 50 mg and 25 mg dosos of intrathecal morphine on postoperative Analgesic requirements in patients undergoing transurethral resection of the prostate with intrathecal anesthesia. J Clinical Anesth. 2010; 22 (5): 329-33.

 13. Pettini I, Micaglio M, Bitossi O, De Gaudio AR, Degl’Innocenti DR, Tofani L, et al.Influència del polimorfisme OPRM1 sobre el dolor postoperatori després de l’administració intratecal de morfina en pacients italians sotmesos a la secció de cesària electiva. Clin J Dolor. 2018; 34 (2): 178-181.

 14. Barrington J, Emerson R, Lovald S, Lombardi A, Berend K, Barrington JW, et al. No hi ha diferència en l’analgèsia primerenca entre la injecció de búpivacaïna liposomal i la morfina intratecal després de TKA. Ortopèdia clínica & Recerca relacionada. 2017; 475 (1): 94-105.

 15. tomaszewski d, bałkota m, truszczyński a, machowicz A. La morfina intratecal augmenta la incidència de la retenció urinària en pacients ortopèdics sota anestèsia espinal. Teràpia intensiva d’anestesiologia. 2014; 46 (1): 29-33.

 16. Cruz Diéguez s, Ramos Palacio Ly, de la Cruz Sandó i, Campos González M. Analgesia postoperatòria con El Uso de Morfina Liofilizada. Rev Cubana anestesiol Reanim. 2013; 12 (2): 129-38. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726& lng = es

 17. Slavković Z, Stamenković DM, Gerić V, Veljović M, Ivanović N, Tomić A, et al. Comparació d’efecte analgèsic de la morfina intratecal sola o en combinació amb bupivacaïna i fentanil en pacients sotmesos a gastrectomia total. Vojnosanit Pregl 2013; 70 (6): 541-57.

 18. Dihle A, Helseth S. Utilitzant el qüestionari de resultats de pacients de pacients de la societat nord-americana per avaluar la qualitat de la gestió del dolor postoperatori en una mostra de pacients noruecs. J Dolor. 2013; 7 (4): 272-80.

 19. Machado-Alba J, Machado-Duque M, Calderón V, González A, Cardona F, Ruiz R, Montoya J. Control del Dolor Postquirúrgico en pacients de l’ONU Hospital de Tercer Nivel. Rev Cubana Med. 2013; 21 (1): 46-53. Disponible en: http://www.umng.edu.co/documents/10162/4190548/Capitulo+4.pdf

 20. Gehling m, tryba m. riscos i efectes secundaris de la morfina intratecal Combinat amb anestèsia espinal: una meta-anàlisi. Anestèsia. 2009; 64 (6): 643-51.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *