Una demanda Colectiva Sobre Tom de Maine Afirma Que la pasta de dientes Condiaen Ingredients No naturals

div classe = ‘gf_browser_chrome gfform_wrapper’

< div class = ‘gform_anchor’ tabindex = ‘- 1’ > / div > Mètode de formulari = ‘Publica’ enclype = ‘multipart / form-data’ data ‘blanc =’ gform_ajax_frame_805 ‘acció =’ / demanda-assentaments / classe-acció-news / una-peda-colectiva-sobre-toms-de-maine-afirma-que-la-pasta-de-dientes-contiene-ingredients-no-naturales / # gf_805 ‘>< div class =’ gform_body ‘>< ul class = ‘gform_fields top_label form_sublabel_below description_below’ >< Li classe = ‘gfield gfield_html gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_desc ripel_below gfield_visility_visible ‘> p stle = “Color: #FFF; Font-Família: Lato; mida de font: 30px; Font-Weight: 700; Espai de lletres: 0; Alçada de la línia: 1; Marge: 10px 0 0 0; Embolcall de desbordament: paraula de ruptura; farcit: 5px; Text-align: centre; Decoració de text: cap; Text-Transform: Cap; “> Què podeu sol·licitar / p > p style = “Color: #fff; Font-Família: Lato; mida de font: 24px; Font-Weight: 700; Espai de lletres: 0; Alçada de la línia: 1; Marge: 0; Embolcall de desbordament: paraula de ruptura; farcit: 5px; Text-align: centre; Decoració de text: cap; Text-transformada: cap; “> Us expliquem els diners que podeu reclamar cada setmana! / p >< p style =” Color: #fff; Font-Família: Lato; Mida de la font: 22px; Font-Weight: 700; Espai de lletres: 0; Alçada de la línia: 1; Marge: 0; Embolcall de desbordament: paraula de ruptura; farcit: 5px 10% 60px 10%; Text-align: centre; Decoració de text: cap; Text-Transform: Cap; “> Inscriviu-vos al nostre butlletí gratuït. / p < / li > Li classe = ‘gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_descriptix_below hidden_label gfield_visility_visible ‘>< etiqueta de classe =’ gfield_label ‘for =’ entrada_805_1 ‘> correu electrònic < span class = ‘gfield_required’ > / span > / etiqueta >< div class = ‘ginput_container ginput_container_email ‘>< name =’ entrada_1 ‘Type =’ correu electrònic ‘value =’ ‘Class =’ Gran ‘PlaceHolder =’ Introduïu el vostre Adreça de correu electrònic ARA ‘ARIA-NECESSITAT = “TRUE” ARIA-INVALID = “FALSE” / > / div > / li ><

LI CLASSE = ‘gfield gform_below field_descriptihel_below gfield_visility_below gfield_visility_visible’ > entrada de l’entrada = “Input_3” = ‘Hidden’ Class = ‘gform_hidded’ Aria-Invalid = “False” Value = ‘EUA’ / > / li >< Li classe = ‘gfield gform_validation_container field_sublabel_below fitry_description_below gfield_visility_visible’ > Etiqueta Class = ‘gfield_label’ for = ‘entrant_805_4’ > Comentaris / etiqueta >< div class = ‘ginput_container’ > nom d’entrada = ‘Input_4’ type = ‘text’ valor = ” autocomplete = ‘off’ / > / div > div class = ‘gfield_description’ > Aquest camp és per a propòsits de validació i s’ha de deixar sense canvis. / div > / LI >< / ul > / div >< div class = ‘gform_footer top_label’ >< Input Type = ‘Envia’ Classe = ‘Botó Gform_Button’ Value = ‘Subscriviu’ OnClick = ‘si (finestra) {return false;} si (! jquery (“# gform_805”). Fer-sealitat || jQuery (“# gform_805”). CheckValidity ()) {window = true;} ‘onkeypress =’ if (event.keycode == 13) {si (finestra) {return false;} si (! jquery (“# gform_805” ) .CHECKVALIDITY || jQuery (“# gform_805”). CheckValidity ()) {window = true;} jQuery (“# gform_805”).Trigger (“Envia”,); } ‘/ > Tipus d’entrada =’ Hidden ‘name =’ gform_ajax ‘valor =’ form_id = 805 & amp; title = & amp; description = & amp; tabindex = 0 ‘/ >< Tipus d’entrada = ‘hidden’ class = ‘gform_hidded’ name = ‘is_submit_805’ valor = ‘1’ / >< entrada = ‘hidden’ class = ‘gform_hidded’ name = ‘gform_submit’ valor = ‘805’ / >< Tipus d’entrada = ‘Hidden’ class = ‘gform_hidded’ name = ‘gform_unique_id’ valor = ” / > Entrada Type = ‘Hidden’ Class = ‘gform_hidded’ name = ‘State_805’ value = ‘wyjbxsisijnjm2iyzwi1yze1yme5yjrkmmmwmtfkztkyntqxngqwil0 =’ / > Tipus d’entrada = ‘Hidden’ class = ‘gform_hidded’ name = ‘gform_target_page_number_805’ value = ‘0’ / > Tipus d’entrada = ‘hidden’ class = ‘gform_hidded’ name = ‘gform_source_page_number_805’ valor = ‘1’ / > tipus d’entrada = ‘Hidden’ name = ‘gform_field_values’ valor = ‘l = EUA’ / > / div >< / forma > / div > Iframe style = ‘Pantalla: Cap; amplada: 0px; alçada: 0px;’ SRC = ‘About: Blank’ Nom = ‘gform_ajax_frame_805’ title = ‘Aquest iframe conté la lògica necessària per gestionar els formularis de gravetat Ajax alimentats.’ > / iframe >< Tipus d’escriptura = ‘text / javascript’ > jquery (Document) .re (funció ($) {gforminitspinner (805, ‘https://s11284.pcdn.co/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif’); jQuery (‘# gform_ajax_frame_805’). activat (‘càrrega’, funció () {var Continguts = jQuery (aquest) .content (). Cerca (‘*’). HTML (); var is_postback = Contingut.indexof (‘gf_ajax_post) > = 0; si ( ! is_postback) {retorn;} var form_content = jQuery (aquest). Cerca (‘# gform_wrapper_805’); var is_confirmation = jquery (això). Cerca (‘# gform_confirmation_wrapper_805’). Longitud > 0; var is_redirect = Continguts.indexof (‘gformredirect () {‘) > = 0; var is_form = form_content.length>

0 &! is_redirect &&! is_confirmation; var mt = Parseint (jQuery (‘html’). CSS (‘margin-top’), 10) + parseint (jQuery (‘cos’). CSS (‘margin-top’), 10) + 100; si (is_form) {jQuery (‘# gform_wrapper_805’). html (form_content.html ()); si (form_content.hasclass (‘gform_validation_error’)) {jQuery (‘# gform_wrapper_805’). Addclass (‘gform_validation_error’);} més {jQuery (‘# gform_wrapper_805’). removeClass (‘gform_validatation_error’);} Settimeout (funció () {/ * retardar el desplaçament en 50 mil·lisegons per arreglar un error en crom * / jquery (document) .scrolltop (jquery (‘# gform_wrapper_805 ‘). offset (). superior – mt);}, 50); si (finestra) {gformindatepicker ();} si (finestra) {gforminitpricefields ();} var actual_page = jquery (‘ # gform_source_page_number_805 ‘). val (); gforminitspinner (805, ‘https://s11284.pcdn.co/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif’); jQuery (document) .trigger (‘gform_page_loadeded’,); window = false;} else si (! is_redirect) {var confirmation_content = jQuery (aquest) .contents (). Cerca (‘. gf_ajax_postback’). HTML (); si (! confirmation_content) {confirmation_content = contingut;} fixtimeout (funció ( ) {jQuery (‘# gform_wrapper_805’). reemplaçada (confirmació_content); jQuery (document) .scroltop (jQuery (‘# gf_805’). offset (). Top – mt); jquery (document) .trigger (‘gform_confirmation_loaded’, ); Finestra = false;}, 50);} else {jquery (‘# gform_805’). Afegeix (contingut); si (finestra) {gformredirect ();}} jquery (document) .trigger (‘gform_post_render’,) ;});}); / script > Tipus de script = ‘Text =’ / Javascript ‘> jQuery (document) .bind (‘ gform_post_render ‘, funció (esdeveniment, formid, actualpage) {si (formid == 805) {si (typeof placksholders! =’ indefinit “) {espais reservats.enable (); }}}); jquery (document) .bind (‘gform_post_condondicional_logic’, funció (esdeveniment, formid, camps, isinit) {}); / script >< Tipus d’escriptura = ‘text / javascript’ > jQuery (document) .ready (funció () {jquery (document) .trigger (‘gform_post_render’,)}); / script >

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *